14/32, 2008

(Scroll down for English text)

I maleriet “14/32” fra 2008 (100 x 70 cm) kan man godt komme i tvivl om, hvorvidt der er tale om et maleri eller en collage. På den nederste halvdel er påklæbet stumper af papir og pap oven på den maleriske bund, der især er tydelig i den øverste halvdel af lærredet. Maleriet danner fundament under de (collage)elementer, der primært fortæller historierne.

Centralt placeret er det, der har givet billedet dets titel: Et foto af nogle røde tal (bl.a. 14/32) på en grå baggrund. Det er et foto, jeg har taget af en dør på et museum i Skt. Petersborg, Rusland, for mange år siden. I det sorte bælte nederst er indlejret et postkort, fundet på gaden i Barcelona – en reklame for natklubben “The Black Room”. Derfor er det selvfølgelig placeret i det sorte …

Resten er fra Danmark – billetter fra koncerter på Copenhagen Jazzhouse; et skilt fra et valgsted i 12. Kreds Bispeeng; et par bogstav-skabeloner (E+T) brugt til trykning af t-shirt; og en gammel papkasse. Hver enkelt del har haft sit eget liv og har dermed sin egen historie. Her mødes de inden for lærredets format. –pryds

Lars Pryds: "14/32", 2008. Maleri/collage på læred, 100 x 70 cm. Foto: Lars Pryds.

In the painting “14/32” from 2008 (100 x 70 cm) it is actually a little unclear, if it is a painting or a collage. Pieces of paper and cardboard has been glued to the canvas and covers most of the bottom half, whereas the acrylic paint is more visisble in the top half of the picture. The collage elements tell the primary stories in the picture.

The central element has given this work its titel: A photo showing red numbers (a.o. 14/32) on a grey background. I took this photo many years ago in Sct. Petersburg, Russia – it’s actually a door in a museum. A postcard advertising a Barcelona nightclub “The Black Room” has been placed (of course) in the black area along the bottom edge of the canvas.

The rest of the collage elements are from Denmark – Copenhagen Jazzhouse concert tickets; a sign from a local office for the election to the Danish parliament: “12. Kreds Bispeeng”; the E and T letter stencils were previously used for the printing on t-shirts; and the old cardboard box was picked up in the streets. Every single bit has had a life of its own – and therefore has a story of its own. Here these stories meet on the canvas. –pryds