Frederiksberg – en ø i havet


Jacob Borges: “Legacy” – tre generationer på væggen i Den Gule Villa på Frederiksberg. Foto: Lars Pryds

“Personlige fortællinger bliver først virkelig interessante, når man kan hæve dem op til det almengyldige”, sagde årets pressefotograf, Mads Nissen, i et interview for nylig. Det kunne være sagt om de syv kunstnere, der i Den Gule Villa forholder sig til stedet og begrebet “Frederiksberg”. Et sådant projekt kunne nemt være endt i lokale ligegyldigheder for andre end Frederiksbergs egne borgere, men heldigvis er der masser at komme efter, også for alle os andre.

Af Lars Pryds | Fra Kunstavisen.dk

De syv står til daglig bag det eksperimenterende galleri Koh-i-noor på Vesterbro, men har her taget turen over kommunegrænsen. Udstillingen er todelt – i stueetagen vises flere hundrede fotos fra tidligere udstillinger i Koh-i-noor, mens første sal rummer Frederiksberg-projekterne. Lad os tage en tur rundt på “Frederiksberg”.

Det første vi møder er to film. Jesper Carlsen har i “En Ø – Kommunal selvforståelse og identifikation” computerskabt Frederiksberg Kommune som en ø, omgivet af hav på alle sider. Normalt er det København, der omslutter Frederiksberg, men føler kommunen sig helt isoleret? Eller ser den sig selv som et eksotisk rejsemål, filmet fra et fly, der med forventningsfulde chartergæster lægger an til landing?

Gudrun Hasle skildrer en pige, der ikke kan stille mælkekartonen fra sig, da hun først er begyndt at hælde op i glasset. Mælken flyder over og løber ned på gulvet, mens pigen er som forstenet. Filmens titel “Den dag jeg stoppede med at bruge Zoloft” henviser til et antidepressivt præparat, og man forstår, at filmen handler om simple handlinger, der bliver uoverkommelige i et depressivt grænseland. Filmen er optaget i køkkenet på en institution for psykisk syge på Frederiksberg, og vises – naturligvis – i Den Gule Villas køkken.

Jacob Borges deltager blandt andet med “Legacy”, hvori han trækker tråde tilbage til sin farfar, tegneren Harald Borges, der fødtes 1902 på Howitzvej, få hundrede meter fra Den Gule Villa. Arven fra Harald, der i Århus blev en anerkendt illustrator og reklamemand, ses i tre indrammede værker: En plakat fra efterkrigstiden, en bog illustreret af Harald Borges, samt et foto af Jacobs arm, hvorpå er tatoveret en af farfarens tegninger – et motiv fra bogen. Indramningerne er udført af Jacobs far, Jesper Borges, der har et rammefirma syd for Århus. Således er arvefølgen komplet – tre generationer ført sammen på væggen.

Frederiksberg Kommunes “Hovedvision” er den officielle beskrivelse af, hvordan kommunen ser sig selv. Sonja Rendtorff har udvalgt et afsnit, der løsrevet fra sammenhængen fremstår som en selvpåført, uforbeholden skamros, men i udførelsen – håndskrift gentaget i det uendelige – bliver ordene til en straf, som var kommunen dømt til at skrive den nøjagtige ordlyd 100 gange. Er det Nemesis, der har ramt den selvsikre kommune?

Stine Marie Jacobsens værk kredser om overlæge Einar Geert Jørgensen, der i tresserne foretog kontroversielle LSD-forsøg; Heidi Hove har indrettet et kontor med materialer og redskaber, der giver de bedste betingelser for statisk elektricitet. Kontoret gemmer sin ubehagelige atmosfære bag en lukket dør og er en hilsen til det elektricitetsværk, der er Den Gule Villas nabo. Nabo til den anden side er supermarkedet LIDL, og her har Jens Axel Beck fået en af butiksassistenterne til at lave en opgørelse over sine arbejdstimer og ristet antallet i granit – én streg for hver arbejdstime – som et monument over et nutidigt arbejdsliv. Denne fremhævelse af en ellers ubemærket indsats tvinger os til at forholde os til spørgsmålet: Hvem er det egentlig, der får plads i historieskrivningen?

Således rundes turen gennem lokalområdet af på fortovet, og følelsen af at have lært noget både om Frederiksberg og om menneskelig tilstedeværelse i tid og rum bundfælder sig på vej tilbage over kommunegrænsen. Og det er en god fornemmelse, da udstillinger skabt ud fra et fælles tema ofte er fortænkte og anstrengte i forsøget på at være illustrative. Denne faldgrube undgåes her – kunstnerne forholder sig afdæmpet loyalt til udgangspunktet, og værkerne løfter sig op over det konkrete og bliver dermed vedkommende menneskelige fortællinger. Fortællinger, der er brugt mange tanker på at udføre, og som derfor sætter mange tanker i gang.

Frederiksberg
Den Gule Villa
Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk/dengulevilla
Åben til 28. maj 2010.
Tirsdag kl. 11-19, onsdag-lørdag 11-16.
Artist talk med de syv kunstnere, tirsdag 4. maj og tirsdag 11. maj kl 19.30

Koh-i-noor på Vesterbro blev startet i 2004. Galleriet fungerer som en platform for den yngre del af samtidskunstscenen og sigter mod at skabe ramme for kunstprojekter af undersøgende og eksperimenterende karakter. Koh-i-noors syv kunstnere skal til august udstille sammen i Los Angeles. Se mere på www.koh-i-noor.org


Heidi Hove har indrettet sit frygtindgydende, statisk elektriske kontor på udstillingen “Frederiksberg” i Den Gule Villa. Foto: Lars Pryds


Jacob Borges fortæller om sine værker på udstillingen “Frederiksberg” i Den Gule Villa, Frederiksberg, 30. april – 28. maj 2010. Han filmes af en tysk filmfotograf, der følger ham i fem dage, som del af et projekt der skal dokumentere europæiske kunstnere. Foto: Lars Pryds.