Fra skitse til format

I skitsen til "Strømpen" (gengivet øverst) udnytter Seppo Mattinen billedformatet til det yderste – vi kommer helt tæt på en dejlig dame i en meget privat situation. ("Døren og strømpen", 15,5 x 14,5 cm, olie på plade 2011. Foto: Clausens Kunsthandel)
I skitsen til “Strømpen” udnytter Seppo Mattinen billedformatet til det yderste – vi kommer helt tæt på en dejlig dame i en meget privat situation. “Døren og strømpen”, 15,5 x 14,5 cm, olie på plade 2011. Foto: Clausens Kunsthandel

.

Der er to gode grunde til at besøge Clausens Kunsthandel – og der er ca 60 år imellem dem: Seppo Mattinens “Nye malerier og gamle tegninger”.

Af Lars Pryds | Fra Kunstavisen nr. 4, 2012 p.15.

Den traditionsrige kunsthandel i København har delt udstillingen skarpt op i de to dele, titlen antyder. I den første vises en lang række tegninger – knap 80 i alt – fra begyndelsen af 1950erne, umiddelbart før Seppo Mattinen (født 1930) blev optaget på Kunstakademiet. Her er tale om en skøn blanding af skitser og motivundersøgelser, hvor kunstneren fx gennemtegner en håndstilling for at finde frem til den helt rigtige form, samt tegninger, der er anderledes færdige som små fortællinger med eget liv.

Enkelte tegninger har dannet forlæg for Seppo Mattinens grafiske arbejder – hvor motivet til fx træsnit er tegnet præcist op med hvid farve på sort bund, før kniven sættes i træpladen. Ved siden af skitsen vises det endelige tryk – et sjældent og givende indblik i den kunstneriske arbejdsproces.

I denne del af udstillingen fornemmer man den unge Seppo Mattinens søgen efter det karakteristiske udtryk, der siden skulle blive hans helt eget. I flere af tegningerne og i træsnit som “Torv med mænd” ses både hverdagsmotivet og i skildringen af brostensbelægningen den mønsterdannelse, der også kan ses i de nye malerier.

Disse findes fire trin højere oppe – og altså over et halvt århundrede senere. Også her får vi lov at kigge med i Seppo Mattinens arbejdsproces. De fleste malerier er nemlig ganske små (fx 15×12 cm), og mange er tilsyneladende forarbejder eller direkte skitser til de store gennemarbejdede malerier på 100 x 100 cm.

Motiverne har Seppo Mattinen angiveligt set og gemt i hukommelsen – og muligvis nedfældet dem i skitseblokken på stedet. Måske har han også haft de små plader med i tasken og malet motiverne i olie med det samme; i hvert fald har de små malerier en umiddelbarhed, der går tabt i overførslen til de store lærreder. Fx ændrer motivet “Døren og strømpen” – en pige der siddende på en stol trækker sin strømpe af – helt karakter fra det lille forarbejde, hvor formatet er udnyttet intenst, til det store helt kvadratiske lærred, hvor hun kæmper med døren om opmærksomheden.

Til gengæld er der langt større farvestyrke i de store malerier – og når Seppo Mattinen maler græsstrå eller strandsand, ophæves både perspektiv og virkelighed på samme måde som i de førnævnte tuschtegnede brosten.

På denne måde giver det god mening at vise tegningerne fra fortiden sammen med malerierne fra nutiden – ligesom sammenhængen forstærkes af forholdet mellem skitsen og det færdige arbejde, uanset om det er den tegnede skitse til grafik eller den malede skitse til et maleri. Og hvem ved – “skitsen” er måske lige så færdig som det, der umiddelbart ligner det endelige værk. Døm selv – udstillingen kan ses til og med den 12. maj.

Seppo Mattinen:
“Nye malerier og gamle tegninger”
Clausens Kunsthandel
Toldbodgade 9, København K
www.clausenskunsthandel.dk
Til 12. maj 2012

.

Strømpen
Seppo Mattinen har altid haft et gødt øje til både hverdagssituationer og smukke kvinder. Her kæmper en af dem med at holde balancen på en stol og samtidig tage strømpen af. “Strømpen”, 100 x 100 cm, olie på lærred 2011. Foto: Clausens Kunsthandel

.

Mennesker mødes, men hvad det helt præcist er der foregår i maleriet "Bar Callisto", er ikke helt tydeligt. Personerne har tilsyneladende opmærksomheden rettet flere forskellige steder hen. (100 x 100 cm, olie på lærred 2011. Foto: Clausens Kunsthandel)
Mennesker mødes, men hvad det helt præcist er der foregår i maleriet “Bar Callisto”, er ikke helt tydeligt. Personerne har tilsyneladende opmærksomheden rettet flere forskellige steder hen. 100 x 100 cm, olie på lærred 2011. Foto: Clausens Kunsthandel

.

 Seppo Mattinens "Tre piger" på gaden, formentlig et sted i Rom, der har været kunstnerens hjem de seneste mange år. (100 x 100 cm, olie på lærred 2011. Foto: Clausens Kunsthandel)
Seppo Mattinens “Tre piger” på gaden, formentlig et sted i Rom, der har været kunstnerens hjem de seneste mange år. 100 x 100 cm, olie på lærred 2011. Foto: Clausens Kunsthandel