To år med næsen i bogen

Mange – men dog ikke alle – frie timer blev brugt til læsning, research, skrivning, korrekturrettelser og klargøring af opgaver til aflevering. Uvante discipliner for en grafisk praktiker, men fra juni 2013 har jeg kunnet kalde mig Master. Master i Design.

Fra Visuelt Forums nyhedsbrev, august 2013

Uddannelsen udbydes hvert andet år af KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Undervisningen finder sted i KADKs lokaler på Holmen i København. Jeg deltog på hold 4, fra september 2011 til juni 2013.

Uddannelsen består af 16 internater à to dage (fredag-lørdag) med fire internater pr. semester, og omfatter forelæsninger, gruppearbejde, fremlæggelse og diskussion af skriftlige og mundtlige opgaver af varierende omfang, og afsluttes med mundtligt forsvar af en skriftlig afhandling på ca. 50 normalsider.

De overordnede temaer for internaterne var følgende:
Semester 1: Når design finder sted
Semester 2: Design og betydning
Semester 3: Design management samt
Semester 4: Afgangsprojekt (forberedelse af den afsluttende masterafhandling).

Uddannelsens formål er en akademisk og teoretisk opkvalificering af professionelle designere med praksiserfaring. Den tager udgangspunkt i den enkeltes praksis og bevæger sig derfra ind på områder som designhistorie, designforskning, ledelses- og management-teori, bæredygtighed og designerens muligheder for at påvirke en samfundsudvikling under hastig forandring.

master-log-bog-pics
Stemningsbilleder fra forløbet – taget på Holmen og hjemme ved det overfyldte arbejdsbord. Nederst t.h. de fem eksemplarer af min afhandling – håndindbundne med collage-forsider.

Det var øjenåbnende at stifte bekendtskab med nye og overraskende vinkler på en faglig verden, jeg har været en professionel del af i mere end 25 år. Jeg blev tvunget til at reflektere over min egen situation og mit daglige praksisfelt; jeg blev konfronteret med holdninger og anskuelser, som både imponerede og provokerede mig, og jeg lærte nye metoder – et nyt sprog – til at udtrykke egne holdninger og erfaringer i.

På holdet var både arkitekter, keramikere, rum-, glas-, beklædnings- og grafiske designere, kommunikationsmedarbejdere m.fl. Fælles var en stor enthusiasme for eget fag og nysgerrighed efter at lære nyt. Og for de fleste var det en mulighed for at ‘træde et skridt tilbage’ og se på sig selv udefra, hvilket der ofte ikke er tid til i en travl hverdag.

I min afhandling skrev jeg under titlen “Kunst og design – fagligheder i samspil” om grænselandet mellem de to fag, jeg har arbejdet med stort set hele min karriere. I dette grænseland er der langt flere nuancer, end jeg havde forestillet mig, og mange designere og kunstnere har formuleret sig herom. Det har givet mig en stor lyst til at ‘lede’ videre efter flere indgange til emnet.

Jeg kan varmt anbefale andre at tage en Master i Design. Men gør det kun, hvis du er indstillet på, at det i to år fylder rigtig meget. Fx skrev jeg en af de første opgaver færdig under en tur til New York og afleverede den fra en Starbucks Café på Columbus Avenue … kald dét ferie! Hvis jeg skal give kommende masterstuderende tre gode råd med på vejen, kunne de lyde således:

1. Sæt tid af. Da uddannelsen er tilrettelagt, så man kan tage den, mens man er i arbejde, er dette vigtigt. Planlæg med en kalender i den ene hånd – både for at afsætte tid til de løbende opgaver, læsning mellem internaterne og ikke mindst tid til at researche og skrive den afsluttende afhandling. Sørg også for, at din familie er indforstået med, at weekender og ferier kan blive inddraget til arbejdet.

2. Få økonomien på plads. Det er en dyr uddannelse – og den er pengene værd. Men få det økonomiske på plads fra start, så det ikke er en bekymring undervejs. Jeg fik støtte fra Dagspressens Fond, Ophavsretsfonden under DJ, Pressens Uddannelsesfond samt brugte min efteruddannelse på Berlingske til uddannelsesforløbet.*

3. Lad dig overraske. Er pkt. 1 og 2 på plads, er der tid og rum til, at man kan lade sig ‘forføre’ til at dykke ned i områder, man ikke havde forudset ville dukke op. Det kan være teoretikere, hvis samlede værker man får lyst til at læse, undersøgelsen af nye fagområder, man ikke anede eksisterede, eller steder, man simpelthen er nødt til at tage hen, fordi netop dér findes den viden, man har brug for.

God fornøjelse!

Lars Pryds, grafisk designer MD
www.pryds.com
www.tolstruppryds.com

* Bemærk, at der er betingelser tilknyttet de forskellige fonde. Fx yder PU kun det samme beløb, som din virksomhed bevilger.

OBS: Ansøgningsfristen til Master i Design med start i 2013 er overskredet, så næste mulighed er holdet, der startes op i 2015. Det giver god til til at forberede sig. For yderligere information kontakt studieleder Erik Hansen-Hansen på ehh@kadk.dk

Links:
Uddannelsen: http://www.dkds.dk/Efteruddannelse/masterdesign
Ny hjemmeside om uddannelsen: https://kadk.dk/master-i-design
PU: www.pressensuddannelsesfond.dk
Dagspressens Fond http://danskedagblade.dk/artikel/om-dagspressens-fond
Ophavsretsfonden: http://bit.ly/15zc687

Download denne artikel som pdf: (Visuelt Forum Nyhedsbrev)

.

(Opdateret 23.4.15 – nyt hjemmeside-link tilføjet)