Collection-serien, 2008

(Scroll down for English text)

Denne serie på oprindelig fire små collager fra 2008 var et formmæssigt eksperiment. Jeg tvang mig selv til at arbejde indenfor det modul af rektangler, bjælker, kvadrater og streger, som en avisside består af.

Den stramme opbygning er både snærende og frigørende – det er oplagt at arbejde geometrisk og symmetrisk med kompositionen samtidig med, at man ikke behøver at tænke i alternative formater, men kan koncentrere sig om udtryk og materialer.

Det konkrete indhold i collagerne er fund: fotos, udklip, skitser – altså glimt fra mine besøg i de fire metropoler. Dermed opstår endnu en reference til avis-mediet: Collagerne bliver mine rejsereportager fra storbyerne. –pryds

“Collections” – Barcelona, København, Madrid og Paris.

.

Modulnettet under de fire collager / The grids in the four collages.

This series of four small collages on plywood was an experiment with form. I forced myself to work within a grid of rectangles, squares, bars and lines similar to those a newspaper page is built upon.

The tight structure is constricting and liberating at the same time. It’s easy to work with geometrical and symmetrical compositions when you don’t have to think about creating alternative formats but can focus on textures and materials.

The content is made up from findings – photos, news clippings, drawings, in other words, qlimpses from visits in the four cities Barcelona, Copenhagen, Madrid and Paris. This way another reference to the newspaper media arises: the collages become my visual reportages from travelling. –pryds