H+T, 1987

HT_1987_Pryds_80x175

(Scroll down for English text)

Dette maleri (80 x 175 cm) er et tidligt eksempel på, hvordan jeg har placeret nogle få tegn og objekter – en hvid T-form og et H af malertape – på en monokrom flade. Det er malet med sort acryl og shellak, to materialer, der egentlig burde frastøde hinanden. Inspirationen til denne arbejdsmetode kom fra den katalanske kunstner Antoni Tàpies (1923-2012).

Lisbeth skriver i bogen Pages of a Non-Existent Diary om mit første møde med Antoni, som stadig er en uudtømmelig inspirationskilde:

“Lars glædede sig over at have fundet en kunstner, der som han selv, fuldstændig uhæmmet krydsede grænser mellem maleri, grafik og collage – mellem rum og flade, mellem iagttagelse og udladning. Dertil kom denne særlige taktilitet, som Antoni Tàpies gennem årene har udfordret og udviklet.”

En decideret hilsen til Antoni Tàpies er collagen herunder med titlen “Brev fra Antoni” (2009, 28 x 23 cm), hvor forsiden af en kuvert sendt til mig fra Fundacío Antoni Tàpies med museets karakteristiske stol-logo indgår i helheden.

pryds_brevfraantoni_2009low

The painting “H+T” (80 x 175 cm) shown on the top of this page is an early example of how I place symbols and objects – a white T-shape and the letter H made out of tape – upon a monochrome surface. en monokrom flade. It’s painted in black acrylic and shellac, two materials that are not ususally easy to combine. The inspiration to work with this technique came from the Catalan artist Antoni Tàpies (1923-2012).

In the book Pages of a Non-Existent Diary Lisbeth writes about my first meeting with Antoni, who remains an inexhaustiblesource of inspiration:

“Lars was thrilled to have found an artist who, like himself, crossed the boarders between painting, graphics and collage – between space and surface, between observation and expression. And on top of that came the special tactility that Antoni Tàpies has challenged and developed through the years”.

A special hommage to Antoni Tàpies is the collage “Letter from Antoni”, 28 x 23 cm, from 2009, where an envelope sent to me from the Fundacío Antoni Tàpies – with the characteristic logo in the shape of a chair – is part of the message.