Tagged Louisiana

Kultur, natur, stakit!

Kunstmuseet Louisiana lægger an til et kulturhistorisk cross-over med udstillingen “Arktis” om den isbelagte egn omkring Nordpolen.

Fra Kunstavisen nr. 10, nov./dec. 2013

Den danske kunstner Per Kirkeby (1938- ) har på Geologisk Museum i København udsmykket en trapperotunde som et visuelt supplement til det videnskabelige undersøgelsesfelt på det smukke gamle museum. Kirkeby, oprindeligt uddannet geolog, er også repræsenteret på Louisianas stort anlagte efterårsudstilling “Arktis” – og er et positivt indslag i en lidt rodet, overvejende kulturhistorisk satsning.

For det er ikke billedkunsten, der er i fokus på “Arktis”. Det er til gengæld den historiske fortælling; menneskets kamp mod naturen; de opdagelsesrejsendes kamp mod hinanden i konkurrencen om at nå Nordpolen; fascinationen af myten; drømmen om det ukendte og farlige – altsammen serveret med klip fra den moderne (amerikanske) underholdningsindustris heltedyrkelse og udnyttelse af forestillingen om det store, ukendte land.

Læs more

Toppen af poppen

Studio_65Man kan faktisk godt komme i tvivl om, hvorvidt der er tale om kunst eller design, på Louisianas store forårsudstilling “Pop Art Design”. Og det er meningen.

Af Lars Pryds | Fra Kunstavisen nr. 3, 2013 p.4.

Hele udstillingens idé er at vise, hvordan de to fagområder fra 1950erne og omkring 20 år frem i inspirerede og udfordrede hinanden i en dialog så frugtbar, at der kom en ny kunstretning ud af det – Pop Art.

Læs more

Hockneys nye tegnegrej


Hockneys tegninger vises på Louisiana dels på selve iPad’en hvor de er skabt, dels som et tredelt “lysbilledshow” på væggen på Louisiana. Her et par nære motiver og et udsnit af et landskab. Foto: © David Hockney.

400 billeder tegnet på iPhone og iPad. Det er det farvemættede bombardement, der vises på Louisiana i et mindre udstillingsrum, hvor Jorn og Dubuffet har måttet vige pladsen for de håndholdte apparater – 20 af hver slags – som viser David Hockneys mange billeder i forløb. Læs more

Den politiske Picasso

Udstillingens hovedværk “Lighuset” fra 1944-45 er Picassos ‘reportage’ fra en massakre på en spansk familie, der blev myrdet i deres eget hjem. Foto: Succession Picasso/Billedkunst.dk

 

Det er som om man aldrig kan få nok – af Picasso. Lige så utrættelig han var i sit arbejde, lige så umættelig synes verden at være efter at se hans enorme værk. Louisianas udstilling viser et nyt hjørne af det tyvende århundredes mest produktive og mest betydningsfulde billedkunstner. Læs more