Fra BNY til BBM – derfor ser det ud som det gør


I dag udkommer Berlingske Business Magasin (BBM) nr. 2. Det gode gamle Berlingske Nyhedsmagasin (BNY) har fået nyt navn, og med relanceringen har vi givet magasinet en ansigtsløftning. Vi har også justeret på det indholdsmæssige koncept, hvilket redaktør Claus Skovhus beskrev i det første magasins leder. Læs den her: kortlink.dk/afa4

Herunder følger til gengæld nogle af mine designmæssige overvejelser bag det nye udseende, som er udviklet i perioden fra det sidste nummer af BNY udkom i slutningen af 2011, til første udgave af BBM ramte læserne den 26. januar.

Intentionen var tredelt. Magasinet skulle udtrykke eksklusivitet og seriøsitet; designet skulle give læserne ro til at læse; og endelig var det et mål at forstærke slægtsskabet og tilhøret til moderorganet Berlingske – og ikke mindst til Berlingske Business.

Læsero – også til lange tekster
Første skridt til mere læsero i magasinet var at forenkle det grundliggende modul på siderne. Det består nu af tre helt regulære spalter per side og dermed har vi forladt det assymmetriske “7 halve spalter”-princip, som blev indført af AD’er Ann-Britt Broström i 2009.

Dermed forsvinder den halve spalte ‘luft’ på siderne, som i det gamle BNY blev brugt til citater, små faktaelementer el. lign. De nu lidt bredere spalter giver en kontinuerlig og flydende læseoplevelse, hvor man ikke er tvivl om læseretningen.

Luften
Den luft, som den tomme lodrette spalte tilførte siderne i det gamle design, har vi vippet 90 grader. Ét af de nye designprincipper er nemlig, at der mellem alle større designelementer så vidt muligt skal være 4 blanke linjer – altså en ensartet mængde vandret luft mellem fx rubrik og tekststart eller fra brødteksten op til et billede eller en større grafik.

Vi mener det er vigtigt, at der er rolige områder på siderne, hvor øjet kan få hvile under læsningen af de ofte lange artikler.

Spaltestregerne er back in business
Vi har genindført spaltestreger i alle artikler i BBM. De tynde, lodrette spaltestreger giver stramhed, seriøsitet og ro og er med til at ‘holde sammen’ på elementerne og guide læsningen.

Vandrette streger i magasinet er derimod tykke og bruges i ved grafiske elementer, fx fremhævede tal, eller under faste opslag som den ugentlige politiske perspektivartikel. De fede streger tilfører også siderne kontrast – så vi dækker hele spektret fra det hvide papir over det afdæmpede grå satsbillede til den dybsorte streg.

I brugen af streger er vi helt konsekvente: tynde streger er lodrette, fede streger er vandrette. Punktum. Med konsekvensen følger forudsigelighed – hvilket for læseren letter arbejdet med at orientere sig på siderne. For særligt nysgerrige: De tynde streger er 0,25 pkt og de fede 8 pkt. tykke.

Forudsigelighed er ikke det samme som kedsommelighed, og spaltestregerne kan i enkelte tilfælde bruges ‘afdæmpet kreativt’ – som fx på opslaget herover, hvor en af stregerne stikker op fra tekstklummen og ‘får fat’ i citatet (der selvfølgelig er placeret de autoriserede fire blanke linjer over brødteksten).

Eksplosionerne
Et element hentet fra Berlingskes Business-univers er introduktionen af den lyserøde farve i magasinet. Den bruges diskret i de bjælker der markerer klummeindhold – og knap så diskret på de tre ‘eksplosionssider’ vi har indført i magasinet: New business, Proust og City slang. Her er der mere spræl, også fordi det lidt ‘lettere’ indhold er tænkt som pusterum fra de lidt tungere artikelsider med det meget gennemarbejdede indhold.

Film skal ses i biografen – og billeder trykkes på ordentligt papir
Fotografiet har en fremtrædende plads i Berlingske Business Magasin. Det kan lyde frygteligt kliché-fyldt, men faktisk er BBM et af de få steder i Berlingske, hvor fotograferne kan få deres ofte fremragende arbejde trykt på en god papirkvalitet. Vi mangler endnu at formulere det helt rigtige koncept for, hvad vi vil med fotografiet i BBM, men forsøger os frem lidt endnu. Forsiden, det ugentlige interview samt coverhistorien er vores tre primære udstillingsvinduer for fotografiet. Linda Henriksen fotograferede statsminister Helle Thorning-Schmidt til forsiden af åbningsnummeret (se ill. øverst), mens Morten Germund fangede Lundbecks direktør sammen med den japanske Daruma-dukke til magasin, der udkommer i dag (tv.).

Specialrapporten – noget specielt hver uge
Den ugentlige Specialrapport er noget særligt – og det må gerne kunne ses. Derfor har vi udviklet et koncept, hvor man på alle sider i forløbet finder et genkendeligt element, der binder siderne sammen. I “Verden efter 2020” herunder er det den orange farve, der gentages fra startopslaget ind på de efterfølgende opslag. I dagens BBM er et grønt billedudsnit det gennemgående, i næste uge en blåsort lodret spalte (glæd jer!).

Åbningsopslaget har desuden fået et fast element: spalten yderst på venstresiden, hvor Specialrapportens tema og skribenterne præsenteres.

Specialrapporten må gerne overraske visuelt – som en ekstra eksplosion – så fra uge til uge vil det være indholdet, der bestemmer, hvordan siderne bindes sammen.

Samhøret til avisen
Da magasinet for et år siden blev en sektion i Berlingske (efter 25 år som kioskbasker), gennemførte vi en designmæssig ‘mini-relancering’, der i store træk gik ud på at skifte til de nye Berlingske-skrifter – men i det eksisterende design. Skrifterne har vi stadig til fælles, men denne gang har vi skelet lidt mere til moderorganet og taget elementer til os, som fungerer også i magasin-sammenhæng. Citater, bylines og faktabokse er eksempler på udstyr, der med små justeringer er overflyttet fra avisen til BBM. Dermed signalerer vi lidt tydeligere, at vi er del af samme familie.

A never-ending story
At udvikle et magasins design er som at tegne dets sjæl – og da dén udvikler sig hele tiden, vil vi også arbejde videre med at ændre magasinets udseende. Har du ideer til, hvordan vi kan forbedre den grafiske, billedmæssige eller visuelle sjæl i BBM, så giv endelig lyd.

Fakta
Berlingske Business Magasin anno 2012 er designet af magasinets art director Lars Pryds i tæt samarbejde med redaktør Claus Skovhus, redaktionssekretærerne Hella Andersen og Lars Wang og Berlingskes designchef Per Heilmann, der har stået for udformningen af magasinets forside. Hannah Søgaard Randrup Clausen har implementeret Pryds’ Indesign-skabeloner i Berlingskes ombrydningssystem Saxo.

Berlingske Business Magasin udkommer med Berlingske hver torsdag og kan desuden købes som app til iPad og iPhone. Læs mere på: bit.ly/wpA5k0

BBM findes naturligvis også på Facebook, på LinkedIn – og på b.dk

Fra min skitsebog. Udklip til inspiration samt skitser til grundmodul, opsætning af enkeltsider og ideer til grafiske elementer som fx paginering.